HALINÓW. Michałów wolny od wysypiska?

0
22 stycznia 2019 r. radni województwa mazowieckiego jednogłośnie przyjęli Plan Gospodarki Odpadami (PGO) dla Mazowsza (fot. Samorząd Województwa Mazowieckiego)

Radni województwa mazowieckiego jednogłośnie przyjęli 22 stycznia Plan Gospodarki Odpadami (PGO) dla Mazowsza. Nie ma w nim (mimo wniosków MPO) nie ani składowiska, ani kompostowni na terenie Zielonki na granicy z gminami Halinów i Stanisławów.

Czyżby wreszcie nastąpił koniec batalii o Michałów wolny od wysypiska? Lokalna od początku towarzyszyła mieszkańcom w ich walce – począwszy od pierwszej blokady drogi wojewódzkiej wiele lat temu. Wtedy blokujący dostawali wezwania do sądu i kary finansowe, ale się nie poddali (pisaliśmy o sprawie m.in. Znów trzeba się bronić, MPO: Kompostownia? 2-3 samochody dziennie, Dex-Trans: chcemy się spotkać z mieszkańcami).

W raporcie z konsultacji społecznych dokumentu możemy przeczytać:
„Usunięto z dokumentu zapisy dotyczące składowiska odpadów w m. Zielonka. Inwestycja nie została uwzględniona z powodu niewystarczającej infrastruktury dojazdowej oraz faktu, że składowisko planowane jest w otulinie parku krajobrazowego. Inwestycja generuje konflikt społeczny. Tym samym zostały uznane uwagi organów gmin i mieszkańców w tym zakresie”.

Przyjęcie przez radnych WPGO nie oznacza jednak, że wejdzie on w życie. Samorządowcy spodziewają się odwołań i skarg ze strony przedsiębiorców.

STAN NA DZIŚ

Radni województwa mazowieckiego jednogłośnie przyjęli 22 stycznia Plan Gospodarki Odpadami (PGO) dla Mazowsza. To dobra informacja nie tylko dla przedsiębiorców, ale przede wszystkim mieszkańców naszego regionu.

– Udało się dziś przyjąć Plan Gospodarki Odpadami i Plan Inwestycyjny z tym związany. Dzięki temu, jeśli instalacje w danym regionie będą niewydolne, będzie można transportować odpady poza ten obszar, ale także umożliwi to rozpoczęcie procesów inwestycyjnych w instalacjach, które planowały rozwój – mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Wcześniej dokument został pozytywnie zaopiniowany, a plan inwestycyjny załączony do PGO uzgodniony przez ministra środowiska. Zdaniem komisji ochrony środowiska plan odpowiada na potrzeby gmin.

JEST DECYZJA MINISTRA

Po 6 miesiącach sporu, uwag i zastrzeżeń ministerstwa w grudniu resort wydał opinię w sprawie PGO WM 2024 dla Mazowsza, akceptując tym samym niewiele różniącą się od pierwotnie proponowanej przez urząd marszałkowski wersji dokumentu. Wcześniej minister środowiska wskazywał na znaczące przeszacowanie przez województwo mocy przerobowych instalacji do zagospodarowania odpadów. Urząd marszałkowski nie zgadzał się z tym zarzutem, udowadniając, że już dziś region ma zbyt mało instalacji, aby zagospodarować wszystkie odpady. Ostatecznie zaakceptowany dokument PGO zapewnia zagospodarowanie całego strumienia odpadów i wskazuje instalacjom niezbędne moce przerobowe.

– Do Planu Gospodarki Odpadami wprowadziliśmy kilka rozwiązań w celu zminimalizowania ryzyka związanego z ciągłością przetwarzania odpadów. Poszerzyliśmy gminom regiony, żeby zwiększyć dostępność do instalacji i przetwarzania odpadów komunalnych, ale też wskazujemy instalacjom konieczność dostosowania się do nowych wymogów. Mamy nadzieję, że branża odpadowa będzie podejmowała działania w kontekście przekształcania się według kierunku wyznaczonego w planie – twierdzi Marcin Podgórski, dyrektor departamentu gospodarki odpadami, emisji i pozwoleń zintegrowanych.

CO SIĘ ZMIENI?

Co zmienia przyjęty PGO na Mazowszu? Przede wszystkim regiony gospodarki odpadami zaprojektowane zostały w taki sposób, aby zwiększyć w nich pulę dostępnych instalacji do przetwarzania odpadów. Umożliwi to bezpieczne zagospodarowanie odpadów. Wprowadzono także zapisy umożliwiające prowadzenie gospodarki odpadami w sposób zapewniający ciągłość odbioru odpadów z gmin w przypadku wystąpienia awarii którejkolwiek z instalacji lub wyczerpania rocznych limitów przyjmowania odpadów do instalacji. Przewidziano też utworzenie nowych instalacji do zagospodarowania odpadów zielonych i bioodpadów. Co istotne, wyznaczono kierunki działań zgodnie z wytycznymi UE w zakresie zagospodarowania frakcji surowcowej oraz zapewniono możliwość przetwarzania wysokoenergetycznej frakcji odpadów.

– Dzisiaj na sejmiku został przegłosowany Plan Gospodarki Odpadami. Udało nam się wpłynąć na kilka istotnych kwestii, ale duży problem stanowią także rosnące ceny odbioru odpadów, a to jest konsekwencją ostatnich zmian przepisów. Aby dostosować się do wymogów i zwiększonej liczby obowiązków, instalacje muszą podnosić koszty – mówi Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

KOSZTY ODBIORU ODPADÓW

Niestety, w całym kraju samorządy borykają się z rosnącymi cenami odbioru odpadów. Nie ma to jednak związku ani z PGO ani z decyzjami poszczególnych samorządów, ale jest konsekwencją zmian przepisów. W ich efekcie ceny za odbiór odpadów rosną w całej Polsce, w tym i na Mazowszu. Na te kwestie samorządy nie mają wpływu. Niezbędne są działania administracji rządowej, które powinny mieć na celu minimalizowanie obciążeń mieszkańców.

ko, red.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ