SULEJÓWEK. Radnych (NIE) wybierzemy bardziej sprawiedliwie

0
Podział na okręgi wyborcze proponowany przez burmistrza

Szykują się duże zmiany w wyborach na radnych miejskich. Dotychczasowy podział na okręgi jest niesprawiedliwy. Burmistrz zaproponował ich nowe granice. Nie wszystkim radnym to się podoba.

W Sulejówku wybieramy 15 radnych miejskich w 15 jednomandatowych okręgach. Dzisiejszy podział miasta na okręgi pochodzi z roku 2002, w 2012 został nieznacznie skorygowany. Sęk w tym, że liczba mieszkańców poszczególnych okręgów znacznie się od siebie różni. Dla przykładu okręg nr 13 – według stanu ewidencji ludności na 31 grudnia 2017 – zamieszkuje 1808 osób, a okręg nr 4 – 769 osób. Przypomnijmy: i jedni, i drudzy wybierają po jednym radnym. Narusza to tzw. jednolitą normę przedstawicielstwa. W największym skrócie chodzi o to, żeby głosy wszystkich wyborców miały taką samą albo prawie taką samą moc.

Jak oblicza się jednolitą normę przedstawicielstwa? Dzieli się liczbę mieszkańców gminy/miasta przez liczbę mandatów w radzie. W Sulejówku (stan na koniec 2017 roku) mieszka 19.113 osób. Ta liczba podzielona przez 15 (ilość mandatów w Radzie Miasta Sulejówek) daje 1274,2. I to jest owa norma. Teraz – żeby było sprawiedliwie – trzeba tak ustalić granice 15 okręgów wyborczych, żeby liczba ich mieszkańców dzielona przez ową normę (1274,2) była jak najbliższa jedynki (w przypadku przywołanych wcześniej okręgów 13 i 4 było to 1,42 i 0,60).

I do tego zmierza propozycja burmistrza. Ale nie tylko. Urząd miasta chce zmniejszyć dysproporcje między ilością mandatów przypadających na północną i południową część Sulejówka. Dziś mieszkańcy z dzielnic na północ od linii kolejowej obsadzają 9 miejsc w radzie miasta, a ci na południe od torów tylko 6. Zmiana ma wprowadzić 8 okręgów (i mandatów) na północy i 7 na południu.

Ustawa Kodeks wyborczy przewiduje, że wniosek o ustalenie granic okręgów wyborczych składa szef gminy, a przyjmuje go w formie uchwały rada. Projekt uchwały „w sprawie podziału Miasta Sulejówek na okręgi wyborcze” jest dyskutowany w komisjach rady miasta. W trakcie posiedzenia Komisji Inwestycji (8 marca) część jej członków, nie mając ku temu uprawnień ustawowych, próbowała zgłosić kontrprojekt podziału. Nad dokumentem pracują kolejne komisje.

Dotychczasowa liczba mieszkańców w poszczególnych okręgach do głosowania i (w nawiasach) liczba mandatów wynikająca z jednolitej normy przedstawicielstwa – liczba ludności podzielona przez 1274,2:
1. – 1088 (0,85), 2. – 1924 (1,51), 3. – 1519 (1,19), 4. – 769 (0,60), 5. – 845 (0,66), 6. – 1055 (0,83), 7. – 1024 (0,80), 8. – 1427 (1,12), 9. – 1472 (1,15), 10. – 981 (0,77), 11. – 1597 (1,25), 12. – 1227 (0,96), 13. – 1808 (1,42), 14. – 1291 (1,01), 15. – 1086 (0,85).

Liczba mieszkańców (i mandatów wynikających z jednolitej normy przedstawicielstwa) w okręgach według projektu burmistrza:
1. – 1309 (1,027), 2. – 1225 (0,961), 3. – 1190 (0,933), 4. – 1231 (0,966), 5. – 1434 (1,125), 6. – 1235 (0,969), 7. – 1240 (0,973), 8. – 1255 (0,984), 9. – 1317 (1,033), 10. – 1253 (0,983), 11. – 1326 (1,040), 12. – 1337 (1,049), 13. – 1310 (1,028), 14. – 1202 (0,943), 15. – 1249 (0,980).

UAKTUALNIENIE (22.03.2018): Podczas sesji rady miasta 22 marca radni – mimo protestów obecnych na obradach mieszkańców – odrzucili propozycję burmistrza, przegłosowali natomiast poprawkę komisji finansów, która polegała na wprowadzeniu nieznacznej zmiany w stosunku do podziału na okręgi z 2012 roku.

Robert Nowiński
LOKALNA nr 11 (727), wt. 13 marca 2018

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ