MIŃSK MAZOWIECKI. KARTA MIESZKAŃCA

0

MIŃSKA KARTA MIESZKAŃCA
Dzięki takiej karcie mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Wydawana bez jakichkolwiek opłat w urzędzie miasta (UM). Obowiązuje przez rok. Kartę otrzymać może każdy mieszkaniec, który poprzez dokument ze zdjęciem potwierdzi meldunek w Mińsku oraz okaże pierwszą stronę ubiegłorocznego rozliczenia podatkowego z potwierdzeniem wpływu do urzędu skarbowego lub potwierdzenie UPO dla rozliczenia wykonanego przez Internet.

Osoby mieszkające w mieście, lecz w nim niezameldowane, muszą okazać PIT, w którym wskazany jest adres zamieszkania w Mińsku. Osoba taka może również okazać umowę najmu lokalu znajdującego się w Mińsku.

Wniosek o wydanie MKM znaleźć można na stronie internetowej urzędu lub w UM w pokoju nr 4. Do wniosku należy dołączyć aktualną fotografię. Zdjęcie takie bezpłatnie i na miejscu mogą również wykonać urzędnicy. Karta wydana będzie do 5 dni po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Przy zmianie danych osobowych duplikat karty wykonywany będzie bezpłatnie. W przypadku zgubienia koszt wyrobienia duplikatu wyniesie 10 zł.
Według informacji burmistrza do 5 stycznia miasto wydało już ponad 900 takich kart.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ