SULEJÓWEK. Referendum: mieliśmy nosa. Radni też

0
Nasze wątpliwości podzielili radni, którzy zebrali się w czwartek 27 kwietnia na sesji nadzwyczajnej (fot. Eliza Woźnicka-Nowińska)

W ostatnim numerze Lokalnej pisaliśmy o inicjatywie przeprowadzenia w Sulejówku referendum w sprawie metropolii. Przestrzegaliśmy też, że może okazać się ono niepotrzebne. Szybko okazało się, że mieliśmy rację.

Pomysł na referendum wyszedł od władz miasta. Po zakończeniu sesji 20 kwietnia radni otrzymali wnioski o jego zwołanie (11 obecnych je podpisało) i projekty stosownych uchwał (miały być przyjęte tydzień później, na sesji nadzwyczajnej).

Proponowane pytanie miało brzmieć „Czy jesteś za tym, żeby m.st. Warszawa jako powiat dla Sulejówka organizowało na jego terenie komunikację publiczną?”. Łatwo zauważyć, że intencją pomysłodawców było uzyskanie odpowiedzi twierdzącej i – co za tym idzie – wyrażenie poparcia dla włączenia miasta do struktur miasta stołecznego Warszawa – w rozumieniu procedowanego w Sejmie projektu posła PiS Jacka Sasina.

Pisaliśmy o tym w tekście „U nas także referendum?” (Lokalna nr 17-18/2017). Zwracaliśmy w nim uwagę, że referendum może okazać się bezprzedmiotowe, dlatego że według posiadanych przez redakcję Lokalnej informacji projekt ustawy metropolitalnej będzie wycofany.

Nasze wątpliwości podzielili radni, którzy zebrali się w czwartek 27 kwietnia na sesji nadzwyczajnej. Po krótkiej dyskusji, na wniosek Tadeusza Małkiewicza, wycofali wszystkie trzy projekty uchwał w sprawie przygotowania i przeprowadzenia referendum.

Dzień później, w piątek 28 kwietnia, PiS wycofał z Sejmu projekt dotyczący metropolii warszawskiej. Jego autor poseł Jacek Sasin poinformował o tym podczas konferencji prasowej. Zapowiedział, że ideą metropolii zajmą się teraz eksperci. Zasugerował, że najlepszą drogą byłoby stworzenia projektu rządowego w oparciu o dyskusję, którą wywołał projekt poselski.

Projekt PiS zakładał utworzenie tzw. miasta stołecznego Warszawa składającego się z obecnej gminy miejskiej Warszawa (18 dzielnic) i 32 gmin otaczających stolicę. W powiatu mińskiego w metropolii miały się znaleźć Sulejówek i Halinów.

ern

Więcej w papierowym wydaniu Lokalnej – 9 maja

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ