Zmienia się rozkład jazdy pociągów

0
12 marca zmieni się rozkład jazdy KM i SKM. Jeśli chodzi o linie na naszym terenie, zmiany te będą jednak niewielkie (fot. Eliza Woźnicka-Nowińska)

12 marca zmieni się rozkład jazdy pociągów SKM. Powodem zmian jest kolejna faza remontów na liniach kolejowych w warszawskim węźle. Zmiany najmocniej odczują pasażerowie linii S9, którzy dojeżdżają nią do Dworca Zachodniego. Rozpocznie się remont torów między Warszawą Gdańską a Zachodnią. Pociągi nie będą tam kursowały przez ponad rok. Pociągi będą dojeżdżały tylko do Dworca Gdańskiego.


Zmianie ulegną m.in. godziny kursowania pociągu „Dragon”. Z Warszawy Wschodniej pociąg wyruszy o godz. 8.24 i dojedzie do Krakowa na godz. 11.16. Z Krakowa pociąg wyjedzie o godz. 15.49, a do Warszawy dotrze o godz. 18.46.

Ponadto w związku z trwającą modernizacją linii kolejowej na odcinku Warszawa Okęcie – Czachówek Południowy oraz pracami nad przebudową ul. Marynarskiej i linii tramwajowej na Służewiec przedłużone zostaje honorowanie biletów KM w szeregu środków transportu ZTM na odcinku Warszawa-Piaseczno. Równocześnie we wszystkich pociągach KM na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Jeziorki honorowane będą wszystkie rodzaje biletów z oferty ZTM.

Linia obwodowa
W związku z zamknięciem dla ruchu pociągów odcinka Warszawa Zachodnia-Warszawa Gdańska od 12 marca 2017 r. (przez ok. 15 miesięcy) pociągi SKM linii S9 i KM linii R9 (kierunek Nasielsk, Ciechanów, Mława, Działdowo) rozpoczynające/kończące bieg na stacji Warszawa Zachodnia peron 8 kursować będą tylko z/do stacji Warszawa Gdańska. W związku z tym na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Koło – Warszawa Kasprzaka – Warszawa Zachodnia podróżni mogą korzystać z połączeń alternatywnych, a bilety Kolei Mazowieckich i Zarządu Transportu Miejskiego będą wzajemnie honorowane.

W ramach poprawy dojazdu w rejon wyłączonych z obsługi przystanków kolejowych linia 414 będzie zatrzymywała się również (na żądanie) na przystankach PKP Toruńska i PKP Koło. Ponadto pasażerowie chcący dojechać do przystanku Warszawa Koło mogą skorzystać z linii autobusowych 112, 132, 134, 156 z przesiadką do linii 186 na przystanku Os. Potok.
By dotrzeć do przystanku Warszawa Kasprzaka, oprócz wymienionych wyżej linii autobusowych można skorzystać również z dwóch innych połączeń. Na Dworcu Gdańskim można wsiąść w tramwaj linii 1 a następnie na przystanku Okopowa przesiąść się do tramwajów linii 13, 26 lub 27. Można też „jedynką” dojechać do ronda Daszyńskiego i przesiąść się do autobusów linii 105, 109, 155, 171, 178 lub 190.

Do Dworca Zachodniego od strony Legionowa najprościej można dotrzeć pociągami SKM linii S3 lub KM linii RL. Alternatywnie można na Dworcu Gdańskim wsiąść do metra i ze stacji Warszawa Śródmieście do Warszawy Zachodniej dojechać pociągami.

Linia średnicowa
Z powodu napraw gwarancyjnych infrastruktury kolejowej nocą z 11 na 12 oraz z 25 na 26 kwietnia wyłączane będą z ruchu poszczególne tory. Spowoduje to zmianę w organizacji ruchu pociągów w kursach późnowieczornych na linii S1 i S2.

Linia grodziska
4 maja planowane jest rozpoczęcie pierwszego etapu prac w zakresie modernizacji linii podmiejskiej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki. W pierwszym etapie zamykany będzie jeden z torów dalekobieżnych na tym odcinku. Dlatego część pociągów dalekobieżnych będzie kursowała po układzie podmiejskim pomiędzy pociągami KM i SKM. W konsekwencji rozkład jazdy S1 zostanie zmodyfikowany. Pogorszy się regularność odjazdów na odcinku pruszkowskim i częściowo również na odcinku otwockim. Żaden z pociągów S1 nie został jednak odwołany.

Warszawa Zachodnia
Z powodu remontu toru dojazdowego ze stacji postojowej SKM na Szczęśliwicach do Dworca Zachodniego w dniach 13.03-20.04 pociągi SKM rozpoczynające kursowanie na stacji Warszawa Zachodnia będą odjeżdżać z peronów 6 i 7. Dodatkowo od 7 kwietnia (od godz. 22.00) do 10 kwietnia do godz. 5.00 zamknięty będzie tor nr 4 na linii podmiejskiej pomiędzy stacjami Warszawa Włochy i Warszawa Zachodnia. W tym czasie pociągi S1 w kierunku wschodnim (Otwock) na stacji Warszawa Zachodnia będą zatrzymywać się przy peronie 4 i 5.

Warszawa Praga – Legionowo
W związku ze szlifowaniem szyn na odcinku Warszawa Praga – Legionowo wymuszającym konieczność zamykania wybranych odcinków torów w godzinach późnowieczornych wybrane pociągi S3 i S9 będą miały zmieniony rozkład jazdy. Pociąg linii S3 odjeżdżający z Lotniska Chopina o godz. 22.24 11 kwietnia dojedzie tylko do Dworca Wschodniego. W inne wybrane dni będzie miał wydłużony postój na stacji Warszawa Wschodnia lub na stacji Warszawa Centralna.

Pasażerowie powinni bardzo uważnie zapoznawać się z rozkładem jazdy pociągów S3, S9 i RL na każdy dzień.

Bilety KM (sieciowe oraz ważne na przejazd do odpowiednich stacji na modernizowanym odcinku linii kolejowej lub przez ten odcinek) będą honorowane:
•    w pociągach SKM S3 i S9 na całej trasie, a w pociągach S1 i S2 na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia
•    na linii metra M1 na odcinku Dw. Gdański – Centrum;
•    w tramwajach linii 1 na odcinku Dw. Gdański – Pl. Zawiszy oraz 26 na odcinku Okopowa – Os. Wolska oraz w innych liniach o pokrywających się trasach z tymi odcinkami;
•    w autobusach: 414 na odcinku PKP Toruńska – Rondo Zesłańców Syberyjskich;
•    523 na odcinku Dw. Zachodni – PKP Koło;
•    520 na odcinku Okopowa/Leszno – Płocka-Szpital;
•    105 na odcinku Rondo Daszyńskiego – PKP Kasprzaka;
•    oraz w innych liniach na trasach pokrywających się z tymi odcinkami.
Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, na odpowiednie strefy) ważne są w pociągach KM
•    linii RL na odcinku Legionowo Przystanek – Warszawa Lotnisko Chopina;
•    linii R9 i innych na odcinku Legionowo Przystanek/Wieliszew – Warszawa Gdańska;
•    innych linii na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny w formacie 24-godzinnym, czyli np. 15.03. godz. 06.55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je aktywować.

ZTM, KM

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ