HALINÓW. Rok 2017 – kanalizacja, przedszkole i drogi

0
W tym roku największymi inwestycjami będą te związane z kanalizacją. Na ten cel zaciągnięty zostanie również kredyt

Tegoroczny budżet zdominowały kanalizacja, remonty dróg i inwestycje w oświacie. W tym roku na wszystkie inwestycje Halinów planuje wydać ponad 12,5 miliona złotych. To prawie 20% całego budżetu gminy.

Tegoroczne dochody gminy Halinów zostały zaplanowane w kwocie 60.975.012 zł. Planowane wydatki wyniosą natomiast 64.975.012 zł. Deficyt budżetowy wyniesie więc 4.000.000 zł. Spłacony ma zostać dzięki dochodom własnym gminy (1.800.000 zł) oraz kredytowi (2.200.000 zł). Na koniec roku 2017 planowane zadłużenie gminy ma wynieść 14.665.000 zł.

Ścieki przede wszystkim
W tym roku na wydatki majątkowe, czyli inwestycje, Halinów przeznacza 12.534.900 zł, czyli 19,29% wszystkich wydatków. Największą tegoroczną inwestycją jest poprawa gospodarki ściekowej w gminie. Na ten cel przeznaczono 4.300.000 zł, z czego 2.100.000 zł to wkład własny, a 2.200.000 zł pochodzić będzie z kredytu. Oprócz tego w planach jest budowa kanalizacji sanitarnej dla części Kazimierowa, Mrowisk, Krzewiny, Długiej Kościelnej, Długiej Szlacheckiej, Grabiny, Budzisk, Józefina, Halinowa i Okuniewa (173.000 zł) oraz wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów (250.000 zł).

Część inwestycji związanych z wodociągami i kanalizacją wykonane zostanie przez Zakład Komunalny w ramach dotacji celowej przekazanej przez gminę (450.000 zł). Będą to budowa sieci wodociągowej w Nowym Koniku oraz II etap sieci wodociągowej w Cisiu przy ul. Mostowej wraz z bocznymi uliczkami (100.000 zł), budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie na ul. Chmielnej i przy współudziale mieszkańców (150.000 zł) oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie przy ul. 3 Maja i w Krzewinie w związku z przebudową drogi powiatowej (200.000 zł). Wspomnieć należy również o budowie wodociągu na ul. Brzezińskiej w Nowym Koniku, która zostanie pokryta z funduszu sołeckiego (6.000 zł). Oprócz tego 250.000 zł ma kosztować wykup sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów.

Drogi wspólnie z sołectwami
W budżecie nie mogło zabraknąć inwestycji drogowych. Planowana jest modernizacja drogi w Zagórzu (100.000 zł) oraz przebudowa nawierzchni ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie (100.000 zł) – projekty. W Halinowie zaplanowano drugi etap budowy ul. Konopnickiej (500.000 zł) i przebudowę ul. Północnej na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Zastawie (30.000 zł). W Okuniewie ma ruszyć budowa ul. Konopnickiej oraz przebudowa części ul. 1 Maja (400.000 zł) i przebudowa chodnika przy ul. Rynek (30.000 zł). W planach są także przebudowa nawierzchni drogi Długa Szlachecka-Budziska-Zagórze (30.000 zł), remont mostu na rzece Ząza (130.000 zł) oraz mostu na rzece Długiej w Cisiu (50.000 zł).

Duża część dróg zostanie wyremontowana dzięki funduszom sołeckim. Tu wymienić można m.in. trzeci etap budowy chodnika od Długiej Szlacheckiej do mostu w Zagórzu. Gmina przeznaczyła na ten cel 200.000 zł. Sołectwo Budziska dołożyło z funduszu 10.000 zł, sołectwo Długa Szlachecka – 8.000 zł, a sołectwo Zagórze – 10.769,92 zł. Oprócz tego Długa Szlachecka przeznaczyła fundusz na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej (12.000 zł), Hipolitów – na nakładkę asfaltową na ulicy równoległej do ul. Łąkowej (29.587.70 zł), a Wielgolas Duchnowski – na nakładkę asfaltową na drodze nr 111 (12.196,43 zł).

Kwotę 150.000 zł Halinów przeznaczy też na wykup gruntów. Natomiast bieżące utrzymanie dróg, zakup materiałów i zakup usług remontowych mają wynieść razem 1.244.141 zł.
Gmina postanowiła również wesprzeć powiat przy budowie chodnika na ul. Głównej w Cisiu. Na ten cel przeznaczono 200.000 zł. Halinów przystąpi też do projektu „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”. Koszt to 452.000 zł.

Ponad 2 mln na przedszkole
Będą inwestycje w oświacie i kulturze. 2.050.000 zł jest przewidziane na budowę przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie. Z kolei 240.000 zł pójdzie na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach (160.000 zł z budżetu gminy i 80.000 zł z dofinansowania), a 40.000 zł na modernizację placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

200.000 zł z budżetu wyasygnowano na dalszą przebudowę Domu Kultury w Halinowie, a 94.672,83 zł pokryje termomodernizację budynku świetlicy w Michałowie (80.000 zł z budżetu gminy i 14.672,83 zł z funduszu sołeckiego Michałowa).

W budżecie znaleźć można także modernizację obiektu sportowego w Długiej Kościelnej. Koszt inwestycji to 550.000 zł – 250.000 zł to wkład własny, a 300.000 zł pochodzić będzie z dofinansowania.

Jarosław Ciółkowski
LOKALNA nr 1-2 (666-667), wt. 10 stycznia 2017

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ