SULEJÓWEK. Rada miasta: wycofać plan!

0
Na sesji pojawiło się około 130 mieszkańców Sulejówka, niektórzy z transparentami (fot. Eliza Woźnicka-Nowińska)

Utworzenie parku kulturowego i wycofanie skargi kasacyjnej w sprawie planu zagospodarowania – o tym zdecydowali radni na ostatniej sesji. Pierwsza uchwała to pomysł burmistrza, na który musi się zgodzić konserwator. Druga to pomysł części radnych, którego burmistrz nie chce realizować.

Obrady rady miasta odbywają się zwykle w na pierwszym piętrze budynku liceum przy ul. Paderewskiego, w jednej z sal lekcyjnych. W czwartek 24 listopada radni musieli pofatygować się piętro wyżej, do sali gimnastycznej. Tylko ona mogła pomieścić przybyłych na sesję mieszkańców – około 130 osób. Część z nich i tak stała na korytarzu.

Skąd taka frekwencja?

Na początku sesji program przewidywał „zapytania mieszkańców”. Oznaczało to zaproszenie do dyskusji o dwóch bulwersujących sprawach – o odrzuceniu miejskiego wniosku o dotację na budowę ulicy (o tym piszemy na stronie 5), ale przede wszystkim o tym, jak uratować miasto przed zabudową wielorodzinną wśród domów jednorodzinnych.

Na sali pojawiło się kilka trzymanych przez młodych ludzi transparentów. Ich przekaz był jednoznaczny: „Precz z blokami pośród domków”, „Stop wieżowcom w centrum Sulejówka”, „Stop absurdalnym planom dewelopera”.

Emocje wzbudza projekt budowy, o którym Lokalna pisze od czterech tygodni. Na ulicy Legionów 7, na 800-metrowej działce, po wyburzeniu istniejącego tam jednorodzinnego domu inwestor chce postawić 4-piętrowy blok o wysokości 15 metrów. Budowa może zniszczyć nie tylko spokój sąsiadów, ale zagrozić konstrukcjom pobliskich budynków. Poza tym ma powstać w bezpośredniej otulinie Enklawy Historycznej, zmieniając charakter dzielnicy. Deweloper złożył wniosek o pozwolenie na budowę 14 października.

Niestety, zezwala na to plan zagospodarowania uchwalony przez radę miasta w 2014 roku – dokument zaskarżony w tym roku przez wojewodę. Burmistrz odwołuje się od tej decyzji. Jego skarga kasacyjna jest w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Wycofania tej skargi, a co za tym idzie zastopowania szkodliwych budów, domaga się część mieszkańców. Komisja Środowiska przygotowała uchwałę zobowiązującą burmistrza do takiego kroku.

Burmistrz: ratunkiem jest park kulturowy

Arkadiusz Śliwa jest zdecydowanie przeciw temu rozwiązaniu.
– To nie jest ratunek dla całości miasta – przekonuje. – Zaszkodzimy tym, którzy już złożyli wnioski o budowę i zainwestowali pieniądze. (Ile jest takich osób? „Na dzień dzisiejszy w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku czeka na rozpatrzenie ok. 23 wniosków o pozwolenie na budowę inwestycji znajdujących się na obszarze dotyczącym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego w 2014 r.” – poinformowała Lokalną 23 listopada naczelnik Iwona Warszawska-Lulko – red.).

Śliwa, opierając się na opinii prawnej, którą podczas sesji odczytała sekretarz Hanna Stefaniuk, przekonywał, że ewentualna uchwała rady nie będzie dla niego wiążąca, tak jak nie potrzebował jej, składając skargę kasacyjną. Innego zdania była radna Anna Faluta, prawniczka.

Burmistrz zapewnił, że dwa dni wcześniej uzyskał zapewnienie starosty o wstrzymaniu przez powiat procedury wydawania zgody na budowę przy ul. Legionów 7 – do momentu rozstrzygnięcia skargi kasacyjnej.

– To załatwia sprawę. Ja też nie chcę tej budowy i teraz jestem spokojny – przekonywał Śliwa.

Za to całościowym ratunkiem dla historycznego centrum Sulejówka ma być, według władz miasta, utworzenie tu parku kulturowego – na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie Enklawy Historycznej. Ta forma ochrony przestrzeni ogranicza możliwości ingerowania w istniejący już charakter zabudowy. Na sesji stanął więc także, przygotowany przez burmistrza, projekt uchwały o przystąpieniu do tworzenia parku.

Mieszkańcy: to nie pomoże

W burzliwej dyskusji z udziałem mieszkańców ścierały się różne poglądy.
– Wyprowadźmy możliwość budowy bloków poza centrum – apelował mieszkaniec Janusz Florczyk. – O to nam właśnie chodzi – dziękował mu wiceburmistrz Remigiusz Górniak. – Po to park i prace nad nowym studium i planami. – Nie wycofujmy skargi teraz, będzie na to czas, jeśli pojawią się niepokojące wnioski o pozwolenie na budowę – mówiła radna Anna Faluta.

– Nie dajmy sobie zamydlić oczu planem – apelował z kolei Dominik Pastuszka, mieszkający płot w plot z Legionów 7. Podobnie jego sąsiadka Jolanta Jerominiak: – Deweloperzy zaciemniają zapisy projektów, problem może wrócić. – Trzeba wycofać wadliwy plan – przekonywali inni, wskazując, że dzika, szkodliwa zabudowa wielorodzinna w kilku miejscach Sulejówka już powstała i może powstać.

Głosowanie jak z filmu

Projekt uchwały w sprawie podjęcia prac nad stworzeniem parku przeszedł w miarę jednomyślnie. Na czternaścioro obecnych radnych przeciw byli tylko Tomasz Małkiewicz i Zenon Dąbrowski, wstrzymał się Dariusz Galiński.

Za to głosowanie w sprawie wycofania skargi kasacyjnej przypominało sceny z filmu „Dwunastu gniewnych ludzi”. Było imienne. Odbywało się w ciszy, przy utkwionych w radnych oczach tłumu publiczności.

Za uchwałą i wycofaniem skargi głosowali Janusz Czarnocki, Zenon Dąbrowski, Dariusz Galiński, Tadeusz Małkiewicz, Aleksandra Szymulewicz, Halina Wysocka i Jacek Zieliński.
Przeciw uchwale byli Paweł Bieliński, Andrzej Chachulski, Daniel Dąbrowski, Mateusz Eliasz, Andrzej Lipka i Małgorzata Lubecka.

Anna Faluta wstrzymała się od głosu. Adam Lesiński wracał ze służbowego spotkania w Tarnowie. Na salę dotarł 4 minuty po głosowaniu.
Jako ostatni głosował Zieliński. Było sześć do sześciu. Przez kilka sekund się wahał. Jego „jestem za” wywołało aplauz kilkudziesięciu osób na sali.

Co w tej sytuacji zamierza zrobić burmistrz?
– Przedmiotowa uchwała rady miasta zostanie skierowana do wojewody w standardowym trybie art. 90 Ustawy o samorządzie gminnym – mówi Lokalnej Arkadiusz Śliwa. – W zależności od jego stanowiska podejmę dalsze decyzje w tej sprawie.

Robert Nowiński
LOKALNA nr 48 (662), wt. 29 listopada 2016

W papierowym wydaniu Lokalnej można przeczytać także inne teksty związane z tym tematem:
PEŁNY KOMENTARZ ARKADIUSZA ŚLIWY –  NA STRONIE 6
CO TO JEST PARK KULTUROWY – NA STRONIE 3
JAKI TEREN MOŻE OBJĄĆ „PARK KULTUROWY ŚLADAMI TWÓRCÓW NIEPODLEGŁEJ” W SULEJÓWKU? – NA STRONIE 6
TEKST UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ PARKU I MAPKA –  NA STRONIE 7

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ