Dex-Trans: chcemy się spotkać z mieszkańcami

0
W sobotę 20 sierpnia w Kątach Goździejewskich odbyło się spotkanie mieszkańców kilku miejscowości sąsiadujących ze „śmieciowymi” inwestycjami gminy Zielonka. Wśród gości były Elżbieta Janowska (z lewej) ze stowarzyszenia Zielony Wiąz i Dorota Bienias (w prawej) – lider Inicjatywy dla Zielonki (fot. Eliza Woźnicka-Nowińska)

O planach firmy Dex-Trans Lokalna już pisała. W lutym tego roku firma wystąpiła do władz Zielonki o decyzję środowiskową na adaptację powojskowych budynków na zbieranie odpadów. Chodzi o teren między Kątami Goździejewskimi, Pustelnikiem, Łęką i Choinami. Adres: Zielonka ul. Cisowa 2. Firma chce wytłumaczyć, na czym ma polegać jej inwestycja.

Zaczęło się w roku 2014, kiedy firma Dex-Trans Robert Pach, mająca siedzibę w Kielcach, kupiła teren dawnej jednostki wojskowej. Prawie 6 ha lasu z budynkami i drogą dojazdową miało ją kosztować 1,5 mln złotych. Nasi rozmówcy zwracają uwagę na to, że transakcja była bardzo korzystna, same budynki oceniane były na droższe.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) odrzuciła wniosek inwestora o pozwolenie na kompostownię odpadów biodegradowalnych. Robert Pach starał się też o możliwość składowania w lesie odpadów niebezpiecznych. Nowy szef RDOŚ się zgodził, ale starosta wołomiński znalazł błędy we wniosku. Inwestor nie uzupełnił ich w wymaganym czasie. W lutym tego roku w UM Zielonka pojawił się wniosek firmy o decyzję środowiskową na „adaptację budynków magazynowych na punkt zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne”. 2 czerwca została wydana decyzja umarzająca postępowanie. Jak dowiedzieliśmy się w UM Zielonka, wpłynęły od niej odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Składajmy wnioski
Ten teren, w przeciwieństwie do lasu w sąsiedztwie Michałowa, nie ma miejscowego planu zagospodarowania. Takowy jest przygotowywany. W tym miesiącu wójt Stanisławowa Adam Sulewski złożył w zielonkowskim ratuszu wniosek do przygotowywanego dokumentu. Proponuje przeznaczenie terenu na cele społeczne i leśne. Zwraca uwagę, że powojskowe budynki były wykorzystywane przez mieszkańców do organizowania wesel.

Znów uaktywnili się mieszkańcy. Wnioski do planu złożyły w Zielonce sołectwa gmin Stanisławów i Dębe Wielkie. Sołtys Pustelnika Paweł Mielcarz pisze: „Zwracamy się z wnioskiem, aby w planie miejscowym (…) wyłączono inwestycje śmieciowe i wszelkie usługi związane z gospodarką odpadami. Prosimy o doprecyzowanie planu aby w przyszłości nie budził wątpliwości i nie wiązały się z nim żadne możliwości inwestycji zagrażających środowisku naturalnemu”. O to samo wnioskują sołtys Choin Piotr Terlecki i Kątów Goździejewskich Drugich Jan Jackowicz. A także stowarzyszenie Zielony Wiąz z Michałowa. W jego imieniu pismo do UM Zielonka podpisali prezes Jan Stankiewicz i wiceprezes Elżbieta Janowska.

O składanie wniosków do planu apeluje do mieszkańców okolicznych miejscowości wójt Sulewski.
– Może w ten sposób uda się raz na zawsze zakończyć wojnę podjazdową firmy Dex-Trans – mówi.

Fundacja Magiczne Kąty z Kątów Goździejewskich Drugich wystąpiła o dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie instalacji kompostowniczej firmy Dex-Trans. Prezes fundacji Bogusława Retkowska zauważa, że w statucie organizacji jest dbałość o „zachowanie i ochronę środowiska naturalnego oraz kulturowego dziedzictwa regionów”. Tymczasem „planowane inwestycje mogą mieć daleko idący wpływ na otaczające nas środowisko naturalne”. Pismo w tej samej sprawie złożyła sołtys Kątów Goździejewskich Pierwszych Cecylia Jackiewicz.

Czy Zielonka uwzględni tego typu wnioski? – zapytaliśmy burmistrza miasta Grzegorza Dudzika. „Praktyką Urzędu Miasta jest dopuszczenie do postępowań administracyjnych jako strony organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które chcą wypowiedzieć się w zakresie istotnych inwestycji, np. ze względów ekologicznych. Realizowane jest to w celu osiągnięcia transparentności ważnych, wpływających na otoczenie decyzji. Oczywiście podmioty ubiegające się o uznanie za stronę postępowania muszą spełniać kryteria określone odpowiednimi przepisami” – brzmi odpowiedź.

Na jakim etapie jest przygotowanie planu?
„Procedura prac nad planem zagospodarowania dla tego terenu rozpoczęła się już i potrwa prawdopodobnie kilka miesięcy. Wnioski do planu może złożyć każdy, pod warunkiem, że stanie się to w czasie podanym w ogłoszeniu o procedurze zmiany mpzp dla tego terenu. Ogłoszenie nie zostało jeszcze opublikowane” – informuje Lokalną zielonkowski ratusz.

Co planuje Robert Pach?
Zapytaliśmy u źródła. Telefon odebrała Sylwia Sokołowska, inżynier środowiska odpowiedzialna w firmie Dex-Trans za projekt inwestycji pod Kątami.

– Dobrze, że pan zadzwonił. Nie do końca byłam pewna, kogo zawiadamiać. Planujemy spotkanie z mieszkańcami i samorządowcami. Chcemy wytłumaczyć, na czym będzie polegała nasza inwestycja, rozwiać wszelkie wątpliwości. Wysłaliśmy zaproszenia do wójta Stanisławowa i Dębego Wielkiego oraz burmistrza Zielonki. I do przewodniczących rad gmin. Zamieściliśmy zaproszenie na Facebooku – w podstronie Inicjatywa dla Zielonki. Mówi pan, żeby jeszcze do Halinowa? Dobrze, oczywiście. Spotkania będzie prowadzić profesjonalna firma zajmująca się nowoczesnymi technologiami w gospodarce odpadami – Equipo. Termin? Czwartek 8 września. O godzinie 11 dla samorządowców, o 17 dla mieszkańców. Gdzie? W hotelu „U Pietrzaków” w Zielonce przy ul. Lipowej. Zapraszamy.

Czy może już teraz coś powiedzieć o planowanym przedsięwzięciu?
– Wszystko wyjaśnimy na spotkaniach. Jeśli chodzi o formalności, czekamy dopiero na decyzje środowiskowe – mówi przedstawicielka Dex-Trans.

Nadleśnictwo: szczegóły później
Jak na plany inwestycji odpadowych zapatruje się Nadleśnictwo Drewnica? Chodzi wszak o teren leśny, znajdujący się na jego obszarze administracyjnym.
– Jeśli chodzi o plany MPO pod Michałowem, to jesteśmy otwarci na rozmowy. W sprawie planów firmy Dex Trans wyrażamy swój sprzeciw – ze względów prawno-własnościowych. Tyle mogę powiedzieć dziś – mówi Lokalnej w poniedziałek 29 sierpnia zastępca nadleśniczego Artur Ostrowski.

Robert Nowiński

LOKALNA nr 35 (649), wt. 30 sierpnia 2016

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ