Zawyją syreny

0

Spokojnie, to tylko próba

We wtorek 7 czerwca 2016 roku w godz. 11:30-13:00 prowadzona będzie próba syren alarmowych w ramach sprawdzania elementów wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania województwa mazowieckiego w czasie ćwiczeń wojskowych pod kryptonimem RENEGADE-SAREX-16/I. W czasie tych prób wykorzystywane będą sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, które służą do informowania ludności o zagrożeniach.

Rodzaje sygnałów i komunikatów ostrzegawczych ogłaszanych w czasie zaistnienia zagrożenia określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu.

W związku z tym, że sygnały i komunikaty dotyczą jedynie ćwiczeń, organizatorzy proszą o niepodejmowanie żadnych działań w związku z ich ogłoszeniem.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ