Plan na lata, tydzień na uwagi

0
Burmistrz Adam Ciszkowski (z lewej) dał tygodniowy termin „organizacjom i innym podmiotom”. Sekretarz Robert Grubek (z prawej) dorzucił trzy dni dla mieszkańców (fot. ew)

Jest projekt dokumentu, który może mieć wpływ na rozwój gminy w najbliższych dziesięciu latach. Ale mieszkańcy mogą zgłaszać do niego uwagi tylko do piątku 19 lutego.

„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Halinów na lata 2016-2025” jest […] planem, w którym zawarte są cele, kierunki i odpowiednio rozłożone w czasie działania odnoszące się do właściwego funkcjonowania Gminy, pomimo zmian, które na przestrzeni lat zachodzą w sferze społecznej, kulturowej, gospodarczej” – czytamy w dokumencie opublikowanym na stronie gminy.
A zatem to wizja rozwoju i wyglądu gminy pozwalająca na planowanie dłuższe niż jedna czy dwie kadencje samorządowe, na podejmowanie decyzji o zamieszkaniu czy inwestowaniu na danym terenie. […]

Tydzień na konsultacje?
Datowane na 8 lutego zarządzenie burmistrza Adama Ciszkowskiego o skierowaniu Strategii do konsultacji zostało zamieszczone na stronie internetowej urzędu miasta we wtorek 9 lutego. Dokument przewiduje przeprowadzenie konsultacji poprzez przesłanie projektu Strategii pocztą elektroniczną „organizacjom i innym podmiotom”. Termin składania uwag i propozycji upływa tydzień po ukazaniu się zarządzenia – we wtorek 16 lutego. To minimalny okres przewidziany na tego typu konsultacje, jaki przewiduje uchwała rady miasta z 27 marca 2012 roku („termin nie krótszy niż 7 dni”).
Czy wszyscy zainteresowani mają szansę wypowiedzenia się w sprawie tak poważnego, fundamentalnego dla rozwoju gminy, projektu? I czy ma on rzeczywisty wpływ na politykę władz samorządowych?
[…]

Gmina: informacja wystarczająca
Kiedy w poniedziałek 15 lutego zadzwoniliśmy do Urzędu Miejskiego w Halinowie z przypomnieniem swojej prośby o informacje, sekretarz Robert Grubek zapewnił nas, że odpowiedź zostanie udzielona, ale wymaga przygotowania przez specjalny zespół (ma to nastąpić w bieżącym tygodniu). Zwrócił też uwagę, że w czwartek 12 lutego (a więc w dniu, kiedy z redakcji Lokalnej wpłynęły do ratusza pytania) zamieścił na stronie internetowej miasta powtórną informację o Strategii i przedłużeniu okresu zgłaszania uwag do piątku 19 lutego.

Więcej w aktualnym wydaniu LOKALNEJ
Robert Nowiński

LOKALNA nr 7 (621), wt. 16 lutego 2016

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ