Szpital pochłonie najwięcej

0
Koszt tegorocznych inwestycji w powiecie wyniesie ponad 17 milionów złotych

Najdroższymi inwestycjami w tym roku mają być te związane z SPZOZ. Na szpital i przychodnię powiat chce przeznaczyć ponad 9 milionów złotych. W planach jest też remont ul. Kościelnej w Mińsku Mazowieckim, który będzie kosztował prawie 3 miliony.

Podczas sesji 16 grudnia rada powiatu uchwaliła budżet na 2016 rok. Planowane dochody mają wynieść 122.822.417 zł. Wydatki natomiast – 127.977.207 zł. Deficyt budżetowy wyniesie więc ponad 5 mln zł (5.154.790 zł). W całości ma zostać pokryty z zaciągniętych kredytów.
Pod kątem inwestycji najwięcej pochłonie SPZOZ – 8.000.000 zł przeznaczone jest na ukończenie nowego pawilonu (2.845.210 zł ze środków własnych powiatu i 5.154.790 zł z kredytu). Na remont przychodni przy ul. Kościuszki przeznaczono 1.200.000 zł (w całości finansowane z budżetu).
Kolejną kosztowną inwestycją ma być przebudowa ulic Kościelnej i Przemysłowej w Mińsku. Całkowity koszt to 2.809.655 zł. Powiat daje 2.179.655 zł, a miasto dokłada 630.000 zł.
W budżecie zaplanowanych jest też kilka innych remontów dróg m.in. przebudowa drogi Parysów-Latowicz (588.114 zł w tym połowa to wkład gminy Latowicz), przebudowa drogi Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna w gminie Halinów – ostatni etap (800.000 zł), przebudowa mostu w Starogrodzie w gminie Siennica (708.000 zł).
W planach jest też wykonanie dokumentacji i budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Asfaltowej w Sulejówku (500.000 zł), wykonanie dokumentacji i budowa chodników w Kazimierowie przy ulicy Zastawie (400.000 zł w tym połowę pokryje gmina Halinów), w Cegłowie (212.000 zł z czego połowa to wkład gminy Cegłów) oraz na trasie Mińsk-Wólka Czarnińska w gm. Stanisławów (200.000 zł). Chodniki zostaną również zrobione w Budach Barcząckich (399.994 zł w tym połowę pokrywa gmina Mińsk) i w Dębem Wielkim na ul. Pustelnickiej (400.000 zł w tym połowę kwoty dokłada gmina Dębe Wielkie). Planowana jest też przebudowa chodnika przy ul. Laszczki w Dobrem (208.886 zł z czego gmina Dobre dokłada połowę kwoty).
W 2016 roku powiat planuje również dać policji 40.000 zł na zakup samochodu służbowego i straży pożarnej 260.000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Ogólnie wydatki inwestycyjne z budżetu mają wynieść 10.351.837 zł plus do tego łączny wkład gmin w wysokości 1.734.497 zł i kredyty w wysokości 5.154.790 zł. Razem daje to kwotę 17.241.124 zł.
Jarosław Ciółkowski

LOKALNA  nr 1 (615), 5 stycznia 2016

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ