Sprzeciw bez dyskusji

0
Radni siedmioma głosami przeciw pięciu odrzucili uchwałę podwyższającą stawki za wodę. Mirosław Walas stwierdził, że to forma protestu przeciwko złej współpracy z wójtem

Podwyżki za wodę nie będzie. Zbyt wysoka cena wody? Nie. To protest radnych krytykujących współpracę z wójtem.

22 października w planie sesji Rady Gminy Cegłów znalazła się uchwała dotycząca podwyżki opłat za wodę i ścieki. Od 2013 roku za wodę obowiązywała stawka 2 zł netto za m3 (2,16 zł brutto) dla gospodarstw prywatnych oraz 2,34 zł netto za m3 (2,53 zł brutto) dla podmiotów gospodarczych. Gmina chciała podnieść stawki o 30 gr netto za m3.
Zastępca wójta Dariusz Uchman tłumaczył, że podwyżka spowodowana jest tym, że sieć wodociągowa wymaga remontów. Już teraz planowany jest remont przepływu pod torami.
Nad podwyżką nie było żadnej dyskusji ani na sesji ani na komisjach. Radni mimo to odrzucili projekt – 5 było za, a 7 przeciw.
– To jest niszczenie powierzonego mienia – określił ostro sytuację zastępca wójta. – Na chwilę obecną mamy dwa przejścia w Cegłowie, które teoretycznie powinny zaopatrywać mieszkańców w wodę. Jedno z nich nie działa, właśnie przez takie decyzje, że pieniądze przeznacza się na bieżące utrzymanie. Jeżeli przejście pod torami na ul. Mickiewicza przestanie pracować, to nie będzie możliwości zaopatrzyć w wodę m.in. Mieni czy Pełczanki – mówił Dariusz Uchman.
W imieniu radnych głosujących przeciw wypowiedział się Mirosław Walas. Stwierdził, że radni w sumie nie mają nic przeciwko samym podwyżkom. Nie podoba im się natomiast forma współpracy między radą a wójtem. Dodał, że radni nie mieli czasu zapoznać się dokładnie z projektem. Odrzucenie uchwały było więc formą protestu.
Potwierdziło to kolejne głosowanie dotyczące podwyżki ścieków. Dotychczas 1 m3 ścieków bytowych mieszkańców odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej kosztował 5,61 zł netto (6,06 zł brutto). Cenę podniesiono do 5,72 zł netto (6,18 zł brutto). Natomiast cenę 1 m3 ścieków komunalnych zakładów pracy odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej podniesiono z 7,11 zł netto (7,68 zł brutto) do 7,69 zł netto (8,28 zł brutto). Tutaj radni nie mieli obiekcji. Wstrzymał się jedynie radny Walas.
Jarosław Ciółkowski

LOKALNA nr 45 (607), 10 listopada 2015

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ